Nyheter

Omvalsperiod

Inför omvalsperioden så har du möjlighet att komma och besöka skolan! Vid intresse kontakta vår Syv - Marianne, en vecka innan du vill komma, på marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se eller ring på 0766-443 654 Välkommen!...

Skuggningstillfällen årskurs 9

Skuggningstillfällen för årskurs nio kommer att finnas på följande tider: Fredagen den 8/12 på förmiddagen Måndagen den 11/12 på förmiddagen Onsdagen den 24/1 på förmiddagen Vid intresse, skicka anmälan via mail till vår Syv Marianne på marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se minst tre dagar innan så får du bekräftelse och mer information! Välkommen!...