Nyheter

Tider inför studenten!

Studenten närmar sig! Klockan 13:30 så är anhöriga och vänner till våra studenter välkomna att ta emot dem utanför skolans entré och för studenterna på Cultura ser dagen ut som följer: 10:30 Samling i hemklassrummen 10:45 Samling i Aulan 11:30 Betygsutdelning i hemklassrummen 12:00 Fika i uppehållsrummet 13:00 Gemensam fotografering på...

Omvalsperiod

Inför omvalsperioden så har du möjlighet att komma och besöka skolan! Vid intresse kontakta vår Syv - Marianne, en vecka innan du vill komma, på marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se eller ring på 0766-443 654 Välkommen!...