Omvalsperiod

Omvalsperiod

Inför omvalsperioden så har du möjlighet att komma och besöka skolan!

Vid intresse kontakta vår Syv – Marianne, en vecka innan du vill komma,
på marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se eller ring på 0766-443 654

Välkommen!