Skuggning ht-20

Skuggning ht-20

Hej!
Det är många som har kontaktat oss och undrat hur skuggning/prova på en dag ska gå till. I nuläget har rektor en lista på intresserade elever och skolan planerar att ha en förmiddag under november där alla i årskurs 9 är välkomna. Är du intresserad är du välkommen att kontakta rektor Abass på abass.al-ali@culturagymnasium.se