Skuggningstillfällen årskurs 9

Skuggningstillfällen årskurs 9

Skuggningstillfällen för årskurs nio kommer att finnas på följande tider:

Fredagen den 8/12 på förmiddagen

Måndagen den 11/12 på förmiddagen

Onsdagen den 24/1 på förmiddagen

Vid intresse, skicka anmälan via mail till vår Syv Marianne på marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se minst tre dagar innan så får du bekräftelse och mer information!

Välkommen!