Succé för FN-rollspel 2016!

Succé för FN-rollspel 2016!

Vi tackar alla involverade i vårt FN-rollspel 2016 som blev ofattbart väl genomfört, inspirerande och osedvanligt lärorikt! Rollspelet ägde rum i vackra A-salen i Folkets Hus onsdag och torsdag 16-17 mars. En stor eloge till vårt fantastiska presidium – Moneeb SA3A, Louise SA3A, André SA3A, Dafina NA3, Filip NA3, Helen HS3, Tayeba HS3 och Olivia HS3.

 

bild2323