Culturas Program

Våra två program är högskoleförberedande och profilerade mot Mänskliga Rättigheter och Hållbar Utveckling. I fördjupningen på SA läser du Psykologi 2A, Internationella relationer samt Bild. Naturvetarna fördjupar sig med Samhällskunskap2. Sista året läser båda programmen en specialiseringskurs. Kursen innehåller praktisk tillämpning i samarbete med institutioner, företag och organisationer. I ditt individuella val väljer du bland kurser som sociologi, ledarskap, estetisk kommunikation, idrott o hälsa 2 m.m. samt kurser som ger dig meritpoäng i matte, språk och engelska.

Samhällsvetenskaps-
programmet

Inriktning samhällsvetenskap

Programmet för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt.

I programfördjupningen läser du  Internationella relationer, Psykologi 2a samt Bild och form 1a1 samt  Specialiseringskurs.

Efter högskoleexamen kommer du, utöver traditionella samhällsyrken, att kunna arbeta med en mängd frågor som rör internationella relationer, såsom utrikespolitik, bistånd, utveckling, internationellt samarbete, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter, freds- och konfliktkunskap.

SA Poängplan

Naturvetenskaps-
programmet

Inriktning naturvetenskap

Programmet för dig som tycker om att lösa problem och vill fördjupa dig inom naturvetenskap och matematik.

I programfördjupningen läser du Samhällskunskap2 samt specialiseringskurs.

Framtida arbetsområden med god arbetsmarknadsprognos är miljövetare, naturgeografer och geologer. Miljövetare med en tvärvetenskaplig grund, krävs för att genomföra de förändringar som behövs för ett hållbart samhälle. I en alltmer globaliserad värld, där vi måste hantera jordens gemensamma resurser på bästa sätt, blir naturgeografens kunskaper allt viktigare. Och geologer har bokstavligen hela jorden som arbetsfält och efterfrågan på deras kunskaper har ökat kraftigt de senaste åren.

NA Poängplan

Kontakta gärna Åsa Johansson (0766-443652) eller mejla asa.johansson@culturagymnasium.se för mer information.