Poängplan

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap

ÄmneÅrskurs 1Årskurs 2Årskurs 3
Årskurs 1Årskurs 2Årskurs 3
OBLIGATORISKA KURSER, 1700p
Svenska 1 (100p)
Svenska 2 (100p)
Svenska 3 (100p)
Engelska 5 (100p)
Engelska 6 (100p)
Historia 1b (100p)
Idrott & Hälsa (100p)
Matematik 1c (100p)
Matematik 2c (100p)
Matematik 3c (100p)
Religionskunskap 1 (50p)
Samhällskunskap 1b (100p)
Moderna språk (100p)
Biologi 1 (100p)
Fysik 1 (150p)
Kemi 1 (100p)
Gymnasiearbete (100p)
 
INRIKTNING, 400p
Biologi 2 (100p)
Fysik 2 (100p)
Kemi 2 (100p)
Matematik 4 (100p)
 
PROGRAMFÖRDJUPNING, 200p
Naturvetenskaplig specialisering (100p)
Samhällskunskap 2 (100p)
 
VALBARA KURSER, 100p åk 2 och 100p åk 3.
Estetisk kommunikation 1 (100p)
Moderna språk (100p)
Idrott och hälsa 2 (100p)
Engelska 7 (100p)
Ledarskap och organisation (100p)
Matematik 5 (100p)
800p850p850p

Med reservation för mindre ändringar