Poängplan

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap

ÄmneÅrskurs 1Årskurs 2Årskurs 3
Årskurs 1Årskurs 2Årskurs 3
OBLIGATORISKA KURSER, 1550p
Svenska 1 (100p)
Svenska 2 (100p)
Svenska 3 (100p)
Engelska 5 (100p)
Engelska 6 (100p)
Historia 1b (100p)
Idrott & Hälsa (100p)
Matematik 1b (100p)
Matematik 2b (100p)
Naturkunskap 1b (100p)
Religionskunskap 1 (50p)
Samhällskunskap 1b (100p)
Filosofi 1 (50p)
Moderna språk (200p)
Psykologi 1 (50p)
Gymnasiearbete (100p)
 
INRIKTNING, 450p
Geografi 1 (100p)
Historia 2a (100p)
Religionskunskap 2 (50p)
Samhällskunskap 2 (100p)
Samhällskunskap 3 (100p)
 
PROGRAMSFÖRDJUPNING, 300p
HU- och SH-specialisering (100p)
Internationella relationer (100p)
Bild & form 1a1 (50p)
Psykologi 2a (50p)
 
VALBARA KURSER, 100p åk 2 och 100p åk 3.
Estetisk kommunikation 1 (100p)
Sociologi (100p)
Idrott och hälsa 2 (100p)
Engelska 7 (100p)
Matematik 3b (100p)
Naturkunskap 2 (100p)
Ledarskap och organisation (100p)
 
800p850p850p

Med reservation för mindre ändringar.