Culturas personal

Abass Al-Ali
Rektor
abass.al-ali@culturagymnasium.se
0766-443 651

Åsa Johansson
Huvudman
asa.johansson@culturagymnasium.se 
0766-443 652

Marianne Gregerheim Jönsson
Studie- och yrkesvägledare
marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se
0766-443 654

Sabina Alm
Administratör
sabina.alm@culturagymnasium.se
0766-443 653 / 042-4000 650

Lotta Ahlström
Skolsköterska
lotta.ahlstrom@culturagymnasium.se
0766-443 655

David Magnusson
Socialpedagog och resurs
david.magnusson@culturagymnasium.se
073-5354649

Christian Berggren
Lärare i, Biologi, Kemi, Ryska och Kriminalteknik
christian.berggren@culturagymnasium.se

Greger Axelsson
Lärare i Matematik och Fysik
greger.axelsson@culturagymnasium.se

Adam Selméus
Lärare i Idrott och Hälsa och Historia
adam.selmeus@culturagymnasium.se

Alice Jalmbo
Lärare i Psykologi, Filosofi, Engelska och Samhällskunskap
alice.jalmbo@culturagymnasium.se

Aldo Lopez Hillbur
Lärare i Historia och Samhällskunskap samt Kriminologi
aldo.lopez.hillbur@culturagymnasium.se

Armend Ismaili
Lärare i Kriminologi, Filmkunskap och Svenska
armend.ismaili@culturagymnasium.se

Tamara Croes
Lärare i Biologi, Naturkunskap och Matematik
tamara.croes@culturagymnasium.se

Per Valfridsson
Lärare i matematik
per.valfridsson@culturagymnasium.se

Christer Schöld
Lärare i Engelska och Musik
christer.schold@culturagymnasium.se

Olga Martinez
Lärare i spanska
olga.martinez@culturagymnasium.se

Susann Ahlberg
Förstelärare i Svenska och Religion
susann.ahlberg@culturagymnasium.se

Mario Rodriguez
Lärare i Franska
mario.rodriguez@culturagymnasium.se

Gaetano Campidoglio
Lärare i Italienska
gaetano.campidoglio@culturagymnasium.se

Karin Algö
Lärare i Tyska
karin.algo@culturagymnasium.se