Skolrådet

Culturas skolråd består av sex elevrepresentanter, d v s en elev per klass som röstats fram i klassråd. Varje elevrepresentant har en ersättare om den ordinarie får förhinder att deltaga vid Skolrådets möte som hålls ungefär en gång per månad med rektor som ordförande. Skolans personal representeras av sex personer inkl rektor och denna har utslagsröst. Även personalrepresentanterna kan ersättas om den ordinarie får förhinder.

Skolrådet beslutas om frågor av övergripande art, t ex olika policydokument, principfrågor, ordningsregler, Culturafonden, mentorsorganisation, läsårsplanering o dyl. Skolrådet informerar även om sådant som lokalfrågor, skolans ekonomi och sådant som är av allmän vikt för elever och personal. Rektor kallar till Skolrådsmöte minst en vecka i förväg via särskild kallelse med dagordning. Representanterna har möjlighet att ta upp frågor på dagordningen i förväg eller i efterhand under ”Övriga frågor”; speciellt sådana frågor som kommit upp vid klassråd och/eller personalmöten, och som är av övergripande intresse. Protokoll skrivs och justeras efter varje möte.

Elevrepresentanter

 • Serhat Celik, SA17B
 • Suad Alulaiman, SA17B
 • Zainab Mohaisin, NA17
 • Amir Shaveridan Varposhti, NA17
 • Alaa Alburkebah, NA16
 • Ahmad Ramadan, NA16
 • Miriam Teklu, SA16A
 • Aktuba Shtanaj, SA16A
 • Hussein Kaossan, SA16B
 • Bosi Mohsen, SA16B
 • Sara Abdu, NA15
 • Sukaina Faleh, SA15A
 • Razan Daknash, SA15A
 • Montazar Al Sahi, SA15B
 • Melisa Cancar, SA15B

Personalrepresentanter

 • Rektor Tobias Kronvall, ordförande
 • Susann Ahlberg, vice ordförande
 • Denice Gatzwiller, sekreterare

Skolrådsprotokoll / Arkiv