Skolrådet

Culturas skolråd besstår av ett antal elevrepresentanter från varje klass. Skolrådet håller möte ungefär en gång per månad med rektor som ordförande. Skolans personal representeras av två – tre personer inklusive rektor och denna har utslagsröst. Även personalrepresentanterna kan ersättas om den ordinarie får förhinder.

Skolrådet beslutas om frågor av övergripande art, t ex olika policydokument, principfrågor, ordningsregler, Culturafonden, mentorsorganisation, läsårsplanering och dylikt. Skolrådet informerar även om sådant som lokalfrågor, skolans ekonomi och sådant som är av allmän vikt för elever och personal. Rektor kallar till Skolrådsmöte minst en vecka i förväg via särskild kallelse med dagordning. Representanterna har möjlighet att ta upp frågor på dagordningen i förväg eller i efterhand under “Övriga frågor”; speciellt sådana frågor som kommit upp vid klassråd och/eller personalmöten, och som är av övergripande intresse. Protokoll skrivs och justeras efter varje möte.

Elevrepresentanter

 • Na17: Sally Yassine, Rim Abdel-Halim och Zainab Mohaisin
 • Sa17A: Saron Habtom Kidane och Ali Zayer
 • Sa17B: Alexia Costea
 • Na18: Nancy Yassine, Moumen Habib och Jasmin Hamid
 • Sa18A (ht): Bilal Hasan och Mohammed Al-Atabi
 • Sa18A (vt): Viosa Jashanica och Albina Lajqi
 • Sa18B: Donya Amir Jalali och Samanta Bertulyte
 • Sa19: Malek El-Khalayli, Sreis Rachied och Mohammad Zeidan
  Reserver: Cemali Selçuk och Mahmod El-Khalayli
 • Na19A: Ahmad Ismail
 • Na19B: Inga representanter valda

Personalrepresentanter

 • Rektor Abass Al-Ali, ordförande
 • Denice Hammar, sekreterare

Skolrådsprotokoll / Arkiv