Skolrådet

Culturas skolråd består av nio elevrepresentanter, d v s en elev per klass som röstats fram i klassråd. Varje elevrepresentant har en ersättare om den ordinarie får förhinder att deltaga vid Skolrådets möte som hålls ungefär en gång per månad med rektor som ordförande. Skolans personal representeras av tre personer inkl rektor och denna har utslagsröst. Även personalrepresentanterna kan ersättas om den ordinarie får förhinder.

Skolrådet beslutas om frågor av övergripande art, t ex olika policydokument, principfrågor, ordningsregler, Culturafonden, mentorsorganisation, läsårsplanering och dylikt. Skolrådet informerar även om sådant som lokalfrågor, skolans ekonomi och sådant som är av allmän vikt för elever och personal. Rektor kallar till Skolrådsmöte minst en vecka i förväg via särskild kallelse med dagordning. Representanterna har möjlighet att ta upp frågor på dagordningen i förväg eller i efterhand under “Övriga frågor”; speciellt sådana frågor som kommit upp vid klassråd och/eller personalmöten, och som är av övergripande intresse. Protokoll skrivs och justeras efter varje möte.

Elevrepresentanter

 • Abdulla Faez, Sa18A
 • Mujtaba Al-Sahi, Sa18A
 • Sara Ali, Sa18B
 • Nour Chamseddine, Sa18B
 • Hanna Akkache, Sa17A
 • Asma Tahri, Sa17B
 • Narin Sabir, Sa17B
 • Rim Abdel-Halim, Na17
 • Majsa Tayoun, Na17
 • Ahmad Ramadan, Na16
 • Alaa Alburkebah, Na16
 • Hussein Kaossan, Sa16B

Personalrepresentanter

 • Rektor Tobias Kronvall, ordförande
 • Susann Ahlberg, vice ordförande
 • Denice Gatzwiller, sekreterare

Skolrådsprotokoll / Arkiv