Drogpolicy

vid Cultura Gymnasium

Cultura Gymnasium skall vara en trygg arbetsplats för såväl elever som för personal.
Droganvändning är till skada för den enskilde och påverkar också arbetsmiljön negativt.

Cultura Gymnasium står för total frihet från droger. Vår målsättning är att:

  • förhindra missbruk av alkohol, narkotika och dopingpreparat bland både elever och personal
  • förebygga ohälsa och olyckor i skolan
  • motverka utslagning på grund av missbruk
  • agera förebyggande genom information
  • sätta drogmissbruk i motsats till Hållbar utveckling

Rutiner vid drogmissbruk eller misstanke om drogmissbruk:

  • rektor eller skolsköterska informeras omedelbart
  • vårdnadshavare och elev kontaktas för samtal och överenskommelse om fortsatta åtgärder