IT-policy

för Cultura Gymnasium

Etik

Internet ger tillgång till en del material, som inte är i linje med skolans värdegrund eller vårt pedagogiska uppdrag. Använd alltså datorn enbart för skolarbete. Det är absolut förbjudet att ägna sig åt det som är stötande för någon, allmänfarligt, kriminellt, hets mot folkgrupp etc.

Kontoansvar

Du får enbart använda ditt eget konto och du ansvarar personligen för ditt användarkonto. Detta innebär att du inte får lämna ut ditt lösenord till någon och att du alltid måste logga ut efter avslutat arbete.

Hårdvara

Du får inte ägna dig åt något som medför risk för datorn eller tillhörande utrustning.

Mjukvara

Du får inte ändra inställningar på skolans datorer och det är förbjudet att – utan godkännande av skolans datatekniker – lägga in nya program på datorerna. Viruskolla enheter, som du har med dig hemifrån. Avluta alltid Windows innan du stänger av datorn.

Utskrifter

Tänk efter hur många exemplar som behövs så du inte gör onödiga utskrifter, vilket sparar både toner och papper. Skriv i första hand ut i svart.

Dataintrång

Det är inte tillåtet att försöka knäcka andras lösenord, ta sig in i andras sparade dokument eller överhuvudtaget försöka få tillgång till sådant som inte är avsett

för allmän insyn. Varje form av hackerverksamhet inom skolan innebär att vi förlorar användarrättigheter.

Upphovsrätt

Upphovsrätten måste respekteras. Kopiering från internet får endast göras när så anges. Nedladdning av otillåtet material är naturligtvis inte tillåtet.

Utlåning

Under lektionstid lånar du skolans bärbara datorer via undervisande lärare. Under luncher eller utanför lektionstid har du tillgång till stationära elevdatorer. Datorerna får endast användas inom skolans område och får inte lånas hem. Var rädd om utrustningen. Då kommer den att fungera bättre och längre.

 Felanmälan

Om det är något som inte fungerar med den bärbara datorn lämnas den till Åsa med ett meddelande om vad som är problemet.

Egna datorer

Egna datorer får lov att användas, dock i överensstämmelse med denna It-policy.