Ordingsregler

och förhållningssätt på Cultura Gymnasium

Culturas ordningsregler och förhållningssätt utgår från skolans profil Mänskliga rättigheter och Hållbar utveckling.

Skolan präglas av öppenhet och tilltro.

  1. Alla på skolan bemöter varandra med ömsesidig respekt.
  2. Alla tar ett gemensamt ansvar för miljö och trivsel i skolans lokaler samt visar aktsamhet om skolans utrustning och inredning.
  3. Rökning är förbjuden inom skolans område samt i ett område 10 meter utanför skolans entré.
  4. Du ansvarar själv för Dina värdesaker. Skolan ersätter inte.
  5. Mellanmål ( t ex mackor, yoghurt, snacks) får endast intas i uppehållsrummet eller på skolgården, inte i klassrummen. Take away- mat från lunchrestauranger får inte tas med till skolan.
  6. Mobiler/iphones får ej användas vid genomgångar eller diskussioner under lektionstid. Enligt lärarens medgivande får mobiler/iphones användas i skolarbetet. Privat användning hänvisas till raster.
  7. Besök beviljas endast om det inte hindrar skolarbetet. Besök kan beviljas av berörd lärare. Besökare skall bära besöksbricka. Oanmälda besök ska tas emot under rast utanför skolan. Meddela lärare/rektor om man ser någon besöka skolan utan tillåtelse.
  8. Sjukanmälan görs av vårdnadshavaren eller myndig elev, varje dag man är sjuk, mellan kl. 8.00 och 8.30 på skolans telefon 042-400 06 50. Tala alltid om för-, efternamn och klass.
  9. Om man måste gå hem under dagen meddelas detta till mentor. All frånvaro registreras digitalt. Vårdnadshavaren har tillgång till information om frånvaron via internet. Oanmäld frånvaro kan orsaka indraget studiebidrag.