Skolråd 161121

Skolråd 161121

Närvarande: Åsa Johansson, ordförande

För personalen: Hanna Sundwall, Ingela Brorsson, Daniel Dima, Anders Johansson

För eleverna: Abir Mustapha NA14 (ej närv), Jakob Karlsson SA14, Dalia Hamid SA15Bwatch Dunkirk film now

 

§ 1 Åsa öppnar mötet och hälsar välkommen.

§ 2 Skolrådet behandlar ansökningar om medel ur Culturafonden.

Fem ansökningar har inkommit enligt bilaga. Efter diskussion beslutar skolrådet följande:

  1. Monya El Obari HS14, skolrådet beviljar 1500 kr för flygresa.
  1. Nabaa Sulaiman NA14, skolrådet beviljar 1500 kr för material.
  1. Faten Mansour HS14, skolrådet är positiv till ansökan. Denna skall kompletteras med en specifikation på tryckerikostnad. Skolrådet delegerar till rektor att fatta beslut i frågan upp till 1500 kr.
  1. Sibel Hamad och Endrina Krasniqi HS14, skolrådet beviljar sökt belopp 1194 kr.
  1. Ninwa Somi HS14, skolrådet är positiv till ansökan. Denna skall kompletteras med information om vilka städer som skall besökas. Det är skolrådets mening att städer företrädesvis inom Skåne skall besökas. Skolrådet delegerar till rektor att fatta beslut i frågan upp till 1500 kr.

§ 3 Utbetalning av medel.

Beviljade medel utbetalas genom uppvisande av kvitto för kostnader

 

Helsingborg 2016-11-22

Vid protokollet:
Åsa Johansson Ordförande, Sekreterare