Välkommen till

Cultura Gymnasium!

På Cultura förbereder vi eleverna för framtiden, med fokus på fortsatta studier och personlig utveckling. Här tränas eleverna i en vetenskaplig arbetsmetod av duktiga och engagerade lärare. Cultura inspirerar till företagsamhet, att ta tillvara möjligheter och förändringar, att utveckla och skapa egna personliga värden. Besök oss gärna och låt dig imponeras av våra underbara elever!

Nyheter

SE ALLA NYHETER

Cultura pilotskola inom Human Rights Education med Amnesty International!

Amnesty International (Sverige) har valt ut oss som en av Sveriges pilotskolor att bli MR-skola med hjälp av modellen Human Rights Education. Detta innebär bland annat att MR får en ännu mer central plats i vårt lärande, personalutbildning, deltagande i en global MR- kampanj och mycket mera.
Läs mer här

Culturellt

Veckans låt, poesi, gallerier och filmer blandat tillsammans med culturella nyheter.

Läs mer

M. R. och H. U.

Cultura är landets enda gymnasieskola med inriktning på lärande för Mänskliga Rättigheter och Hållbar utveckling. Profilen går som en röd tråd i hela skolans verksamhet.

Besök på skolan

Du är alltid välkommen att besöka oss! Enklast går det till så att Du mailar eller ringer till vår SYV – Marianne och bestämmer dag eller tid. Du når henne på marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se eller 0766-443 654
Hur enkelt som helst!

Mat på Cultura

Våra elever äter på restauranger i staden. Man får ett elevkort som är programmerat för vissa restauranger. Du kan välja mellan cirka 20 olika centralt belägna restauranger.

Språk

På Cultura kan Du läsa många språk. Utövar engelska har vi undervisning i spanska, franska, tyska, och italienska.

Idrott

Idrottsundervisningen sker på Helsingborgs Arena men även i olika  hallar ute på stan eller i fria luften. Aktuellt idrottsschema finns under fliken Eleverna

Schema

Vårt schema innebär oftast arbete i längre pass. Detta gör vi dels för att Ni ska slippa bli avbrutna dels för att vi vill att Ni ska hinna göra det mesta av arbetet i skolan.

Skolråd

Ett skolråd består av elever och personal som fattar viktiga beslut och principer för den dagliga verksamheten.

Lokaler

Varje klass har sitt eget klassrum på Cultura. Dessutom finns ett stort uppehållsrum med kök, där eleverna kan vara då de har rast.