VÄLKOMMEN TILL CULTURA GYMNASIUM

På Cultura förbereder vi eleverna för framtiden, med fokus på fortsatta studier och personlig utveckling. Här tränas eleverna i en vetenskaplig arbetsmetod av duktiga och engagerade lärare.

Cultura inspirerar till företagsamhet, att ta tillvara möjligheter och förändringar, att utveckla och skapa egna personliga värden. Cultura har som mål att alla elever ska bli hörda, sedda och bekräftade under skoldagen. Vi lägger mycket på fokus på att eleverna ska trivas och vi ställer också kravet att våra elever ska bidra till att skolan är en välkomnande plats för alla.

 

Våra elever berättar

Lämna din intresseanmälan här

BESÖKA OSS?

Du är alltid välkommen att besöka oss och träffa personal och elever. Mejla rektorn för att bestämma datum och tider. Abbas Al-Ali

MAT PÅ CULTURA

Våra elever äter på restauranger i runt om i staden. Med elevkortet kan man välja mellan cirka 40 olika centrala restauranger.

SPRÅK

På Cultura kan eleverna lära sig många språk. Utöver engelska har vi undervisning i spanska, franska, tyska, ryska och italienska.

IDROTT

Idrottslektioner sker på Helsingborgs Arena eller i olika hallar ute på stan eller i fria luften.

STUDIESTÖD

Studiestöd sker läsåret 21/22 på fredagar mellan 12:45 och 15:00. Under dessa timmar har du möjlighet att få stöd i samtliga ämnen på din studieplan.

ELEVINFLYTANDE

Ett skolråd består av elever och personal som fattar viktiga beslut och principer för den dagliga verksamheten.

LOKALER

Varje lärare har ett eget klassrum som är inrett efter ämnets karaktär. Detta innebär att eleverna byter klassrum efter varje lektion. Utöver klassrummen finns det grupprum, en aula, innergård, ett gemensamt kök, uppehållsrum samt en bemannad studieverkstad.

SPECIALISERINGSKURSER

Det tredje och sista året på Cultura Gymnasium specialiserar eleven sig inom kriminologi eller kriminalteknik beroende på vilken program eleven läser.