Abass Al-Ali
Rektor
abass.al-ali@culturagymnasium.se
0766-443 651

Christer Schöld
Biträdande rektor
Lärare i Engelska och Musik
christer.schold@culturagymnasium.se

Åsa Johansson
Huvudman
asa.johansson@culturagymnasium.se 
0766-443 652

Sabina Alm
Administratör
sabina.alm@culturagymnasium.se
0766-443 653 / 042-4000 650

Skolsjuksköterska
Skicka e-post till skolsköterskan

Freja Lindberg
Studie- och yrkesvägledare
freja.lindberg@culturagymnasium.se
0766-443 654

Adam Selméus
Lärare i Idrott och Hälsa och Historia
adam.selmeus@culturagymnasium.se

Ahmad Abdul Hafiz
Lärare i historia, religion och filosofi
ahmad.hafiz@culturagymnasium.se

Aldo Lopez Hillbur
Lärare i Historia och Samhällskunskap samt Kriminologi
aldo.lopez.hillbur@culturagymnasium.se

Alice Jalmbo
Lärare i Psykologi, Filosofi, Engelska och Samhällskunskap
alice.jalmbo@culturagymnasium.se

Armend Ismaili
Lärare i Kriminologi, Filmkunskap och Svenska
armend.ismaili@culturagymnasium.se

Christian Berggren
Lärare i, Biologi, Kemi, Ryska och Kriminalteknik
christian.berggren@culturagymnasium.se

Christer Schöld
Biträdande rektor
Lärare i Engelska och Musik
christer.schold@culturagymnasium.se

 

Christin Clausen
Lärare i matematik och Fysik
christin.clausen@culturagymnasium.se

Gaetano Campidoglio
Lärare i Italienska
gaetano.campidoglio@culturagymnasium.se

Greger Axelsson
Lärare i Matematik och Fysik
greger.axelsson@culturagymnasium.se

Jonny Sundell
Lärare i Tyska
jonny.sundell@culturagymnasium.se

Mattias Ekerholm
Lärare i Biologi och Naturkunskap
mattias.ekerholm@culturagymnasium.se

Mario Rodriguez
Lärare i Franska
mario.rodriguez@culturagymnasium.se

Susann Ahlberg
Förstelärare i Svenska och Religion
susann.ahlberg@culturagymnasium.se

Zulema Hernandez
Lärare i spanska
zulema.hernandez@culturagymnasium.se

David Magnusson
Socialpedagog och resurs
david.magnusson@culturagymnasium.se
073-5354649

Henrik Brink
Kurator och resurs
henrik.brink@culturagymnasium.se
073-5354649