TYDLIG SKOLPROFIL
Cultura är landets enda gymnasieskola med inriktning på lärande för Mänskliga Rättigheter och Hållbar utveckling. Profilen går som en röd tråd igenom hela skolans verksamhet.

KUNSKAP OCH KVALITET

  • Examen vid Cultura Gymnasium ger full behörighet till högskolestudier och maximalt med meritpoäng
  • Eleverna tränas i en vetenskaplig arbetsmetod, vilket ger en god akademisk plattform för vidare studier
  • Cultura inspirerar eleverna till företagsamhet, att ta tillvara möjligheter och förändringar, att utveckla och skapa egna värden (personligt, kulturellt och socialt)

KULTUR OCH KÄNSLA
Cultura kännetecknas av en kreativ och stimulerande miljö. Ett respektfullt, personligt och avspänt möte mellan skolans personal, lärare och elever skapar en god stämning och anda både i och utanför klassrummet.

EN SKOLA PÅ RIKTIGT

  • Vi utgår från verkliga och aktuella frågor, lokalt och globalt
  • Vi tränar att ta ställning i samhällsfrågor
  • Vi är medskapare till framtiden
  • Vi utgår från FN´s deklarationer, Barnkonventionen, Millenniemålen m.m
  • Vi ger dig möjlighet att utveckla ditt engagemang i skolans elevföreningar