De som grundade Cultura var Leif Andersson, Åsa Johansson, Anders Wikander, Jonas Berg, Henrik Sikberg och Eva Bexvall. Cultura Gymnasium grundades 2007 av en grupp pedagoger och personal med många års erfarenhet inom det kommunala skolväsendet i Helsingborg. Gruppen upplevde kommunala skolan alltmer präglad av ekonomiska och politiska beslut utan verkligt medinflytande, vilket ledde till ett ständigt ökande fokus på allt annat än elevernas inlärningsprocess. Idén väcktes att starta en gymnasieskola med bara en sak på prioriteringslistan – elevernas utbildning.

En ledstjärna i Culturas grundande och särskilt i valet av skolans profil, Mänskliga Rättigheter och Hållbar Utveckling, var Leif Andersson. Leif var en central och ledande gestalt i utformningen av Cultura. Han hade en mångårig erfarenhet som skolledare i den kommunala gymnasieskolan och gjorde stora insatser med utveckling av bl a elevdemokrati, pedagogik och lärande, internationalisering. Leif avled 2009 efter en tids sjukdom och vi beklagar djupt att han inte fick vara med och uppleva skolans positiva utveckling. Han var under hela sitt liv djupt engagerad och aktiv i värdefrågor och är fortfarande en inspirationskälla för hela skolan.

Namnet Cultura är latinska och betyder både odling och bildning. Med valet av namn avsågs att väva ihop det naturvetenskapliga och humanistiska perspektivet till en syntes i det tvärvetenskapliga perspektivet. Namnet uppmuntrar även till kontemplation kring en skola i ständig rörelse, där utbildningen hela tiden är en pågående process som rör sig i tid, rum och innehåll. I centrum för processen finns mötet mellan eleven och hans/hennes lärande i en föränderlig värld. Med demokratin som verktyg blir eleven genom konkreta handlingar en aktiv medskapare. Kultur har dessutom den allmänna betydelsen av människans konst och idéproduktion – genom tiden och i nuet.