Våra två program är högskoleförberedande och profilerade mot mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

I fördjupningen på SA LÄser du Psykologi 2A. Internationella relationer samt konstarterna och samhället.  Naturvetarna fördjupar sig med Samhällskunskap2.

Sista året läser båda programmen Engelska 7 och har möjlighet att läsa Krimonologi och Kriminalteknik.

Ditt individuella val väljer du bland kurser som Sociologi, Idrott och hälsa 2 m.m. Samt kurser som ger dig meritpoäng i Matte, Språk och Engelska.

Kontakta gärna Marianne Gregerheim Jönsson (0766-443654) eller mejla marianne.gregerheim.jonsson@culturagymnasium.se för mer information.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktning Naturvetenskap

Programmet för dig som tycker om att lösa problem och vill fördjupa dig inom naturvetenskap och matematik. I programfördjupningen läser du bland annat samhällskunskap 2 samt specialiseringskursen kriminalteknik som handlar om brottsundersökningar. Inom kriminalteknik gör du även en studieresa till Hastings i England och därmed besöker Crime Museum. Studieresan avslutas med en tur i London.

Framtida arbetsområden med god arbetsmarknadsprognos är miljövetare, naturgeografer, och geologer. Miljövetare med en tvärvetenskaplig grund, krävs för att genomföra de förändringar som behövs för ett hållbart samhälle. I en alltmer globaliserad värld, där vi måste hantera jordens gemensamma resurser på bästa sätt, blir naturgeografens kunskaper allt viktigare. Och geologer har bokstavligen hela jorden som arbetsfält och efterfrågan på deras kunskaper har ökat kraftigt de senaste åren.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Samhällsvetenskap

Programmet för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt. I programfördjupningen läser du internationella relationer, psykologi 2a samt konstarterna och samhället. Utöver programfördjupningen har du möjligheten, via programmets specialisering, läsa kriminologi där du lär dig mer kring brott och orsaker till brott. Inom kriminologin gör du även en studieresa till Hastings i England och därmed besöker Crime Museum. Studieresan avslutas med en tur i London.

Efter högskoleexamen kommer du, utöver traditionella samhällsyrken, att kunna arbeta med en mängd frågor som rör internationella relationer, såsom utrikespolitik, bistånd, utveckling, internationellt samarbete, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter, freds- och konfliktkunskap.